Verwijsformulier endodontologie

Voor een verwijzing kunt u het onderstaande formulier invullen. Wij nemen contact op met uw patiënt om een afspraak voor een intakegesprek in te plannen. Na dit gesprek zal, mits juist geïndiceerd, een afspraak gemaakt worden voor behandeling.
Gedurende het gehele traject wordt u per email geïnformeerd over de voortgang. Ons beleid is dat wij in nooit patiënten overnemen van verwijzend tandartsen. U ziet de patiënt na de behandeling dan ook altijd terug.

Uiteraard worden alle gegevens vertrouwelijk en volgens de richtlijnen van de AVG behandeld.


Graag ontvangen we, indien aanwezig, digitale röntgenopnamen van het betreffende gebitselement.
Tijdens een eerste consult wordt een diagnose gesteld en een passende behandelplanning gemaakt. Zo wordt het voor de patiënt duidelijk hoeveel afspraken hij/zij dient te maken en wat de geschatte kosten van de behandeling zijn. Er worden eventueel aanvullende röntgenopnamen gemaakt en de situatie wordt in de mond van de patiënt beoordeeld.

Indien deze werkwijze te weinig informatie oplevert, is het mogelijk dat van de patiënt een CBCT-scan gemaakt wordt. Mocht de diagnose van onze tandartsen afwijken van een door u gevraagd behandelvoorstel, dan wordt dit naar u teruggekoppeld. Onze tandartsen nemen dan verder afstand van het ontwikkelen van een nieuwe behandelstrategie. Dit zal duidelijk gecommuniceerd worden, ook richting de patiënt.

Gezien de complexiteit van een herbehandeling wordt deze vaak in meerdere zittingen voltooid. Hierbij wordt gewerkt onder lokale anesthesie. Het element wordt geïsoleerd d.m.v rubberdam en onze tandartsen maken gebruik van een dentale miscroscoop.

Op indicatie zal het element worden verstevigd met een glasvezelstift. De preparatietechniek wordt aangepast aan de situatie. Als roterend systeem gebruiken onze tandartsen Protaper® en Protaper Next®. Het afsluiten van het wortelkanaal vindt plaats met Thermofill®, Guttacore® ,met behulp van de vloeibare Gutta Percha techniek, of met een combinatie hiervan. De coronale afsluiting bestaat altijd uit de vervaardiging van een composietrestauratie.

Punten om aan te geven in het verwijsformulier:

  • Röntgenopnamen upload van het element
  • Coronale afsluiting, keuze:
  • Volwaardige composietrestauratie
  • Restauratie van pulpaholte + kroon van GIC als tijdelijke restauratie
  • Restauratie van pulpaholte + tijdelijke kunstharskroon

  • Uw gegevens
    Patiëntgegevens