Tandartskosten aftrekbaar

Tandartskosten worden niet volledig vergoed vanuit de basisverzekering en u moet deze kosten mogelijk (deels) zelf te betalen. Wellicht heeft u hiervoor een aanvullende tandartsverzekering afgesloten.
Maar weet u dat tandartskosten die niet vergoed worden, in sommige gevallen aftrekbaar zijn bij de aangifte inkomstenbelasting?

Eigen risico en eigen bijdrage

Indien u het eigen risico nog niet heeft opgemaakt en u maakt kosten, is dat gedeelte van uw eigen risico niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Wanneer u wel een vergoeding ontvangt van uw zorgverzekering maar er een eigen bijdrage van toepassing is, is dit niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar?

In uw jaarlijkse belastingaangifte is ook een aftrekpost voor specifieke zorgkosten opgenomen. Hieronder vallen de volgende tandartskosten.

Zonder aanvullende verzekering: Alle tandartskosten welke boven het drempelbedrag uitkomen.

Met aanvullende verzekering: Tandartskosten die het aanvullend verzekerde bedrag overschrijden en boven het drempelbedrag uitkomen.

Wat is een drempelbedrag?

Het drempelbedrag hangt af van uw inkomen en of u een fiscale partner hebt. Het drempelbedrag wordt jaarlijks door de Belastingdienst vastgesteld. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over het drempelbedrag.

U heeft niet het hele jaar een fiscale partner:
U berekent dan alleen de aftrekbare specifieke zorgkosten waar u zelf recht op hebt.

Drempelbedragen zonder fiscaal partner:
Jaarinkomen lager dan € 7.647,- : € 131,-
Jaarinkomen € 7.647,- t/m € 40.619,- : 1,65% van het drempelinkomen
Jaarinkomen hoger dan € 40.619,- : € 670,- + 5,75% van het bedrag boven € 40.619,-

U heeft wel het hele jaar een fiscale partner:
Tel de specifieke zorgkosten van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Voor de berekening van de drempel telt u ook uw drempelinkomen en dat van uw fiscale partner bij elkaar. Dit geldt ook als u een deel van het jaar een fiscale partner hebt en kiest om het hele jaar fiscale partner te zijn.

Drempelbedragen met fiscaal partner:
Jaarinkomen lager dan € 15.294,- : € 262,00
Jaarinkomen € 15.294,- t/m € 40.619,- : 1,65% van het drempelinkomen
Jaarinkomen hoger dan € 40.619,- : € 670,- + 5,75% van het bedrag boven € 40.619,00

Aan de gegevens die hier zijn vermeld kunnen geen rechten worden ontleent. Kijk altijd op de website van de belastingdienst welke regels en eventuele aanvullende voorwaarden op uw situatie van toepassing zijn.

© Copyright 2020 Kliniek voor Tandheelkunde Kuipershaven | Ontwerp door Complete Cloud