Roken en mondgezondheid

Natuurlijk is het u bekend dat u van roken kanker en hart- en vaatziekten kunt krijgen. Het is minder bekend dat roken ook veel invloed heeft op de mondgezondheid. Rokers hebben sneller ontstoken tandvlees en verliezen zelfs sneller tanden en kiezen.

Verkleuring van het gebit

Roken kan uw tanden, kiezen en vullingen verkleuren. U kunt rookaanslag vergelijken met die van koffie of thee. Rookaanslag is alleen veel lastiger te verwijderen. Roken maakt ook het schoonhouden van een kunstgebit moeilijker.
Wanneer uw tanden verkleurd zijn, zijn er diverse mogelijkheden om uw tanden te bleken. Vraag aan uw tandarts welke manier voor u het beste is.

Tandplak en roken

Rokers hebben vaak meer tandplak en tandsteen dan niet-rokers. Op en tussen uw tanden en kiezen en op de overgang naar het tandvlees ontstaat tandplak. Dit nauwelijks zichtbare wit-gelige laagje bestaat uit bacteriën en producten van bacteriën. Niet verwijderde plak kan hard worden en verkalken tot tandsteen. Aan tandsteen hecht zich makkelijk weer nieuwe plak. Tandplak is de veroorzaker van ontstoken tandvlees.

Roken en ontstoken tandvlees

Tandvleesontstekingen zijn bij rokers meestal ernstiger en vaak slaat een behandeling minder goed aan. Bij rokers zijn ontstekingen aan het tandvlees minder makkelijk te ontdekken. Nicotine vernauwt de bloedvaatjes in het tandvlees. Daarmee onderdrukt roken de verschijnselen van een tandvleesontsteking. Het ontstoken tandvlees van rokers bloedt minder snel dan van niet-rokers. De vernauwing van de bloedvaten zorgt er ook voor dat de doorbloeding van het tandvlees geringer is. Hierdoor neemt de afweer tegen bacteriën in de tandplak af. Ook beïnvloedt roken de wondgenezing negatief

Verlies van tanden en kiezen

Bij een ontsteking neemt normaal gesproken het aantal bloedvaten in het tandvlees toe en worden ze wijder. Het tandvlees krijgt een rode kleur, zwelt op en bloedt makkelijk als u uw tanden poetst of eet. Bij rokers gebeurt dat nauwelijks. Daarom wordt de ontsteking bij hen makkelijk over het hoofd gezien. Daardoor kan die zich vrijwel ongemerkt uitbreiden en zelfs het kaakbot aantasten. Roken zorgt er dus voor dat de tandvleesontsteking minder snel geneest en het kaakbot verder slinkt. Rokers hebben daarom een grotere kans hun tanden en kiezen te verliezen dan niet-rokers.