Implantologie

Bij Kliniek voor tandheelkunde Kuipershaven werken ook tandartsen die zich hebben gespecialiseerd in implantologie. Wanneer u een implantaat wilt, wordt u behandeld in onze praktijk en hoeft dus niet apart naar de kaakchirurg*.

Een implantaat is vergelijkbaar met een kunstwortel. Een implantaat vervangt een tandwortel en wordt als een schroef in de kaak gebracht. Implantaten worden gemaakt van een lichaamsvriendelijk materiaal zoals titanium. Soms zijn ze voorzien van een keramische laag. Het implantaat biedt houvast voor een kroon, brug of overkappingsprothese.

Een implantaat kan worden bevestigd wanneer één of meerdere tanden of kiezen ontbreken. Op het implantaat wordt vervolgens een kroon, vastzittende brug of overkappingsprothese geplaatst.

Wanneer is een behandeling met implantaten mogelijk?

In principe kan bij iedereen met volgroeid kaakbot (vanaf ongeveer 21 jaar) een implantaat worden geplaatst. Voor een succesvolle behandeling moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen:

 • U moet voldoende kaakbot hebben voor de verankering van de implantaten.
 • Uw kaakbot moet gezond zijn.
 • Het tandvlees van de resterende tanden moet gezond zijn. Indien dit niet het geval is wordt dit eerst behandeld door de mondhygiëniste.
 • U moet bereid zijn de aangebrachte voorzieningen goed te onderhouden.

De tandarts beoordeelt aan de hand van röntgenfoto’s of u voldoende kaakbot heeft en of het bot gezond is. Tegenwoordig is het mogelijk om extra kaakbot toe te voegen op plaatsen waar er te weinig is.

Roken en bovenmatig alcoholgebruik hebben een zeer nadelige invloed op het succes van de behandeling.

Er zijn twee manieren van inbrengen van implantaten

 • Het implantaat is zichtbaar in de mond (steekt door het tandvlees heen). De tandarts hoeft bij het aanbrengen van de kroon, brug of prothese het tandvlees niet meer open te maken.
 • Het implantaat wordt na het inbrengen helemaal onder het tandvlees opgesloten. Bij deze methode is er minder kans op een infectie. Het tandvlees wordt bij het aanbrengen van de kroon, brug of prothese opnieuw opengemaakt.

Uw tandarts of kaakchirurg overlegt met u welke aanpak in uw situatie de beste is.

Hoe verloopt de behandeling met implantaten?

 • U krijgt een plaatselijke verdoving rond de plaats waar het implantaat komt
 • Daarna wordt het tandvlees op de plek waar het implantaat moet komen losgemaakt zodat het kaakbot zichtbaar wordt
 • Vervolgens wordt er een gaatje in het kaakbot geboord
 • Het implantaat wordt in dit gaatje geschroefd
 • Het tandvlees wordt vervolgens gehecht.

Als u meer dan één implantaat nodig heeft, worden deze vrijwel altijd tijdens dezelfde behandeling ingebracht.

Na het inbrengen van de implantaten

De ervaringen met pijn na de behandeling zijn wisselend. Het bot zelf heeft geen gevoel, maar het tandvlees kan enigszins pijnlijk zijn. Daarvoor krijgt u zo nodig een pijnstillend middel voorgeschreven. Vaak is het verstandig gedurende één of twee weken na het aanbrengen van implantaten uw voeding aan te passen. Doe dit in overleg met uw tandarts. Drie tot zes maanden na het inbrengen is het implantaat stevig in het bot verankerd. U mag het implantaat in deze periode niet belasten. Om goed te kunnen kauwen en een mooi gebit te hebben wordt een tijdelijke voorziening in uw mond geplaatst.

Nadat drie tot zes maanden, plaatst de tandarts de kroon, brug of prothese op uw implantaat. Hij neemt daarvoor onder plaatselijke verdoving soms eerst een klein stukje van het tandvlees boven het implantaat weg.

Mondhygiëne bij implantaten

Een implantaat onder een kroon of brug zit verankerd in het bot. Het is erg belangrijk dat u de overgang van de kroon of brug naar het tandvlees goed schoonmaakt. Poets dit gebied zorgvuldig met een zachte tandenborstel en gebruik tandenstokers, ragers en/of flossdraad. Bij een slechte mondhygiëne kunt u uw implantaat verliezen.

Implantaten die als pijlers dienen onder een overkappingsprothese maakt u schoon met een zachte tandenborstel, ragers en/of (super)flossdraad. Poets tweemaal per dag het deel van het implantaat dat boven het tandvlees uitsteekt. Besteed extra aandacht aan de overgang van het implantaat naar het tandvlees. Reinig de ruimte onder de spalk met ragers en/of superfloss op aanwijzing van uw tandarts of mondhygiënist. Als u voedselresten en plak rond de implantaten niet weghaalt, gaat het tandvlees ontsteken. Daardoor verliezen de implantaten op den duur hun houvast, gaan ze los staan en kunnen ze pijn veroorzaken.

Nazorg bij implantaten

Een goede dagelijkse mondhygiëne en regelmatige controle door de tandarts zijn noodzakelijk nadat uw implantaat is geplaatst. De tandarts geeft aan wanneer hij u wil terugzien voor controle. De tandarts besteedt bij deze controle aandacht aan:

 • De gezondheid van uw tandvlees
 • De situatie van het kaakbot rondom uw implantaten
 • Slijtage van de kroon, brug of prothese.

Wanneer u napijn ervaart kunt u altijd contact opnemen. Op onze pagina over nazorg staan tips over wat te doen bij napijn.

Kosten van implantaten

De kosten van implantaten zijn afhankelijk van uw mondsituatie. Onze kliniek declareert volgens de tarievenlijst van de Nederlandse Zorgautoriteit. Wat de vergoeding voor uw implantaten is hangt af van uw zorgverzekering.

Meer informatie

Op de website van Ivoren Kruis kunt u nog meer informatie vinden over implantaten.

*Bij zeer ingewikkelde casussen, bij bepaald medicatiegebruik en/of sommige medische aandoeningen, wordt u doorverwezen naar de kaakchirurg.