Huisregels kliniek voor tandheelkunde Kuipershaven


Inschrijven praktijk

 • Via het inschrijfformulier kunt u zich inschrijven als patiënt. Onze balie-assistente zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor het maken van een intake afspraak.

Uw eerste afspraak bij ons in de praktijk

 • Bij uw eerste afspraak aan onze praktijk vragen wij u een medische vragenlijst in te vullen, dit doen wij om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen.
 • Gebruikt u medicatie? Neemt u dan alstublieft een overzicht hiervan mee, zodat wij dit samen met uw andere medische gegevens kunnen documenteren. Een overzicht van uw medicatie is op te vragen bij uw apotheek.
 • Bij uw eerste afspraak dient u zich te legitimeren met een geldig paspoort of ID-kaart.
 • Valt u onder bewindvoering of schuldsanering, dan vragen wij u om ook de gegevens van uw bewindvoerder of schuldhulpverlener aan ons door te geven.
 • Tijdens uw kennismaking met de tandarts zal naast een persoonlijk gesprek ook een controle van het gebit en gezondheid van het tandvlees worden uitgevoerd én zullen er wanneer nodig röntgenfoto’s gemaakt worden. De controle en het maken van röntgenfoto’s zijn nodig om een zo goed mogelijk beeld van uw mondgezondheid te verkrijgen en een daaropvolgend behandelplan en begroting voor u te kunnen maken.

Afspraken

 • U kunt terecht bij een van onze balie-assistentes wanneer uit het consult bij de tandarts is gebleken dat er een vervolgafspraak nodig is.
 • Voor het maken van een afspraak vanuit huis, of voor administratieve vragen, kunt u het beste bellen op maandag- en donderdagochtend. Op die dagdelen werkt een extra balie-assistente.
 • Als extra service versturen wij u een herinnering van uw afspraak toe via e-mail of sms. U bent echter zelf verantwoordelijk voor het onthouden van uw afspraak met uw behandelaar.
 • Het annuleren van een afspraak dient ten minste 48 uur van te voren te worden gedaan Dit mag telefonisch, via ons contactformulier of per email.
 • Bij een niet nagekomen afspraak of wanneer korter dan 48 uur van tevoren geannuleerd wordt, kunnen wij de kosten in rekening brengen.
 • Komt u op afspraak en heeft u nog geen tijd gehad om uw tanden te poetsen? De assistente aan de balie helpt u graag aan een tandenborstel. U kunt gebruik maken van het fonteintje in één van onze verdiepingen.
 • Wij behouden ons het recht om patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen, uit te schrijven. Patiënten die niet gemotiveerd zijn de behandeladviezen op te volgen kunnen ook worden uitgeschreven.
 • Het is mogelijk dat een behandeling uitloopt, bijvoorbeeld als de tandarts een spoedgeval moet behandelen. Wellicht zult u hierdoor even moeten wachten tot u aan de beurt bent. De uitlooptijd is op geen enkele manier op de kliniek te verhalen. U kunt ons helpen uitloop te voorkomen door 5 of 10 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn.

Spoedgevallen en pijnklachten

 • Voor pijnklachten kunt u met ons bellen tussen 8 en 10 uur ’s morgens, wij proberen u dan de dezelfde dag nog een afspraak te geven. Deze regeling geldt alleen voor reguliere patiënten, d.w.z. die minimaal 1x per jaar voor controle komen en geen betalingsachterstand hebben.
 • Bij de behandeling van spoedgevallen en pijnklachten kunnen wij niet altijd rekening houden met uw specifieke wensen en voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.
 • Buiten onze openingstijden kunt u contact opnemen met de spoeddienst. U kunt dan bellen met het nummer: 078 200 50 00.

Facturering en administratie

 • Onze facturering verloopt via ons factureringsbureau Infomedics. Zij sturen eerst de factuur naar uw verzekering. Hierna krijgt u een factuur van het restbedrag. Bij Infomedics is het mogelijk om in termijnen te betalen.
 • Geeft u wijzigingen in verzekering, (e-mail)adres, telefoonnummer of medicatiegebruik tijdig door. Dit kan ook via het contactformulier op deze website.

Overige huisregels

 • Wij streven ernaar u elk half jaar voor controle te zien. Het kan voorkomen dat u wegens omstandigheden een langere tijd niet meer bij ons op controle kan komen. Vergeet u dit zelf aan ons te melden, dan sturen wij u na één jaar een brief toe met de vraag of u nog gebruik wenst te maken van onze faciliteiten. Bij het uitblijven van reactie zullen wij u automatisch uitschrijven uit ons patiëntenbestand.
 • De behandelovereenkomst tussen de praktijk en onze patiënten is een inspanningsovereenkomst. Dit houdt in dat er geen garantie kan worden gegeven op behandelingen. Wel kan de behandelaar besluiten uit coulance een behandeling te vergoeden c.q. opnieuw uit te voeren.
 • Bij uw bezoek in de behandelkamer stellen wij het op prijs als u uw mobiele telefoon op stil zet.
 • Kliniek voor Tandheelkunde Kuipershaven is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten. Wel zijn voor uw veiligheid in onze praktijk beveiligingscamera’s aanwezig, iedere diefstal zal bij de politie worden gemeld.
 • Bescherming persoonsgegevens: als patiënt heeft u recht op bescherming van uw privacy. Bij Kliniek voor tandheelkunde Kuipershaven worden alle noodzakelijke gegevens voor de behandeling van een patiënt geregistreerd en bewaard conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De praktijk beschermt uw privacy conform deze verordening en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. Tandartsen en medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over uw behandeling mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling zijn betrokken.
 • Voor meer informatie bekijk dan hier onder onze privacy verklaring.
 • Heeft u een klacht? Maak deze dan bespreekbaar.
 • Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Kliniek voor tandheelkunde Kuipershaven streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

• NAW gegevens
• Geslacht
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Gegevens betreffende uw gezondheid
• De naam van uw zorgverzekeraar
• De naam van uw andere zorgverleners
• Tijdstip van uw afspraak
• Betalingsgegevens
• BSN
• IP-adres

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

• Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven;
• Het inloggen op uw account;
• Het bijhouden van uw medisch dossier;
• Het inplannen van een afspraak;
• Het uitvoeren van een behandeling;
• Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
• Het verbeteren van onze dienstverlening;
• Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Cookies zijn er in verschillende soorten.
Wij maken alleen gebruik van analytische cookies. We gebruiken deze om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren;

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@tandartskuipershaven.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 078 613 51 33. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Kliniek voor tandheelkunde Kuipershaven
Schrijversstraat 2a
3311 BP Dordrecht

078-6135133
info@tandartskuipershaven.nl